Är du hållbarhetsansvarig?

Finns det behov av att öka kunskapsnivån och ledarskapskompetensen hos dina kollegor för att möta framtidens krav på hållbart företagande?

Läs mer nedan.

Ledarskap i en föränderlig värld

Näringslivet är en viktig aktör i den nödvändiga omställning som krävs för en önskvärd utveckling i samhället och har också enorm potential att påverka.

Ett hållbart företag är:
 • långsiktigt lönsamt
 • förstår och anpassar sig till kundernas behov
 • är en attraktiv arbetsgivare som drar till sig och behåller rätt kompetens
 • intressant för investerare och ägare
 • har koll på omvärlden och hanterar risker
 • minimerar negativ påverkan på människa, djur, miljö och samhällskostnader och
 • bidrar till att klara samhällets gemensamma utmaningar i ett långsiktigt perspektiv, utan att försämra för kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Det här ställer nya krav på ledarskap!

Ett hållbart ledarskap bygger på:
 • grundläggande förståelse för hur företagets verksamhet påverkar omvärlden och hur omvärlden påverkar företaget nu och i framtiden
 • tydliga värderingar som matchar företagets värdegrund
 • förståelse för yngre generationers värderingar
 • förmåga att inspirera medarbetare genom företagets visioner och mål
 • ta tillvara på medarbetarnas engagemang och innovationsförmåga och omsätta det i handling
 • värna om medarbetarnas hälsa och välmående
 • vara öppen för att införa nya affärsmodeller och arbetssätt

Vårt erbjudande

Kunskapshöjning inom hållbart företagande

Kunskapshöjning inom hållbart ledarskap

Coaching av team eller individer


Vi är alltid måna om att anpassa erbjudandet till era behov och er specifika verksamhet.


 

Bli morgondagens föredöme genom att vara en attraktiv arbetsgivare med långsiktig lönsamhet som bidrar till en positiv utveckling i samhället och världen!

© Copyright NewLeaders